Samarbetspartners

Det nationella nätverket SaMMa - Samverkansgruppen för minskat matavfall
har bildats för att det inte bara är en aktör som kan påverka frågan om hur vi minskar
det onödiga livsmedelssvinnet. Vi behöver samverka!

I SaMMa ingår representanter från

Kunskapsbank

Nytt! Ny rapport från SP om att minska överproduktionen i storkök finns nu i kunskapsbanken.

Utbildningar

Vi utbildar olika personalgrupper om konsten att minska matsvinnet.

– Över hälften av den mat som slängs är fullt ätbar.