Samarbetspartners

Det nationella nätverket SaMMa - Samverkansgruppen för minskat matavfall
har bildats för att det inte bara är en aktör som kan påverka frågan om hur vi minskar
det onödiga livsmedelssvinnet. Vi behöver samverka!

I SaMMa ingår representanter från

Kunskapsbank

Nytt! Ny rapport från Västra Götalandsregionen om minskat matsvinn från planering till servering.

Utbildningar

Vi utbildar olika personalgrupper om konsten att minska matsvinnet.

– Lek med tanken att nästan två av tio nya skolböcker gick direkt i papperskorgen. Matsvinnet i skolornas storkök ligger

ungefär i samma procentuella storleksordning. Enbart de svenska elevernas tallriksskrap beräknas kosta 1, 1 miljoner kr/dag.