Samarbetspartners

Det nationella nätverket SaMMa - Samverkansgruppen för minskat matavfall
har bildats för att det inte bara är en aktör som kan påverka frågan om hur vi minskar
det onödiga livsmedelssvinnet. Vi behöver samverka!

I SaMMa ingår representanter från

Kunskapsbank

Nytt! Ny rapport från Västra Götalandsregionen om minskat matsvinn från planering till servering.

Utbildningar

Vi utbildar olika personalgrupper om konsten att minska matsvinnet.

– Våra europeiska livsmedel står för en dryg fjärdedel av alla koldioxidutsläpp.